Приложение на калибрираните термометри в медицината

Приложение на калибрираните термометри в медицината

Лекарствените продукти и изходните материали, използвани в производството на лекарствени продукти, трябва да се съхраняват и транспортират при условия, които гарантират, че качеството им се запазва. Трябва да се спазват препоръките на производителите относно температурите на съхранение и това може да включва използването на специализирани съоръжения за съхранение и транспорт. Трябва да се използват устройства за контрол на температурата – калибрирани термометри, за да се докаже съответствие с определените температурни диапазони. Дистрибуторската верига рядко е…

Read More

Ръководство за разходите за електрически ремонт

Електричеството е едно от най-великите открития на човечеството. Това е нещо, без което не можем, но в древни времена хората дори не са си и представяли че то може да съществува. Когато обаче има проблем със захранването или цялостната електрическа система, е редно да се обърнем към специалисти. Всичко може да бъде доста опасно и рисково, ако не обърнем внимание навреме. Съответно се изискват и определени разходи, както и опитен електротехник. Никога не се опитвайте…

Read More