Зимна снимка на град Банско

Банско
Стадиона, парка, завода за телефонна апаратура с изглед към Предел.

Фото: Г. Ангелов